Dołącz do e-Izby
Polski / English

Aktualności

22.03.2018

Kasy fiskalne online - planowane zmiany – materiał ekspercki Kancelarii Advicero Tax

Trwają obecnie prace legislacyjne na projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach,  który zakłada stopniowe wprowadzenie w najbliższych latach (począwszy od 1 października 2018 roku) nowych rozwiązań dotyczących kas rejestrujących (kas fiskalnych). Stopniowo mają być bowiem wprowadzane kasy fiskalne on-line, które będą miały możliwość automatycznego przesyłania informacji do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Według projektu kasy starych typów mają ostatecznie zostać wycofane do końca 2022 roku.

Więcej »

Centralne Repozytorium Kas

Projekt przewiduje utworzenie centralnego systemu informatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej („KAS”) zwanego Centralnym Repozytorium Kas („CRK”).

Wszystkie nowe kasy rejestrujące będą miały wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi automatyczne i bezpośrednie przesyłanie informacji do CRK. Oznacza to, że kasa będzie połączona
z CRK i za pośrednictwem sieci teleinformatycznej będzie przesyłała dane o transakcjach. Przesyłane informacje będą dotyczyły każdej zaewidencjonowanej transakcji z danymi takimi jak wysokość sprzedaży, kwota podatku należnego, stawka VAT, rodzaj towaru/usługi.

W konsekwencji oznacza to, że informacje te będą elektronicznym odzwierciedleniem paragonów,
ale jedyną informacją o nabywcy (która będzie mogła być widoczna) będzie jego numer NIP, o ile zostanie podany w trakcie dokonywania transakcji. Skutkować to będzie tym, że Szef KAS będzie gromadził wszystkie informacje o sprzedaży dokonywanej przy użyciu kasy online przez danego podatnika, bez możliwości uzyskania danych dotyczących konsumentów. Szef KAS będzie administratorem tych danych oraz będzie je udostępniał ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, dyrektorom izb administracji skarbowej, naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków ustawowych.

Powyższe zmiany spowodują również zmniejszenie obowiązków po stronie podatników, mianowicie nie będzie konieczności drukowania kopii dokumentów fiskalnych oraz nie będzie potrzeby zgłaszania kasy do naczelnika urzędu skarbowego (z uwagi na to, że kasy będą łączyły się z CRK automatycznie).

Stopniowe wycofywanie dotychczasowych urządzeń

Projekt dopuszcza stosowanie dotychczas używanych kas rejestrujących, jednakże mają być one stopniowo wycofywane z użycia. W pierwszej kolejności projekt wyklucza z użycia tzw. kasy papierowe. Przede wszystkim oznacza to, że kasy te nie będą mogły mieć wymienionej pamięci fiskalnej po jej zapełnieniu. Spowoduje to automatycznie stopniową eliminację kas papierowych, które będą musiały być wymienione albo na kasy z elektronicznym zapisem, albo na kasy online

Ponadto dla podatników świadczących usługi w wybranych branżach wprowadzono graniczne daty wymuszające wymianę. Przedstawiają się one następująco:

Od 1 stycznia 2019 roku:

 • świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów (w tym w tym naprawa
  i wymiana opon);
 • sprzedaż paliw (benzyna, olej napędowy, gaz).

Od 1 lipca 2019 roku:

 • świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne (w tym również sezonowo i podczas krótkotrwałego zakwaterowania).

Od 1 stycznia 2020 roku:

 • świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych;
 • świadczenie usług budowlanych;
 • świadczenie usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów;
 • świadczenie usług prawniczych;
 • świadczenie usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

Dofinansowanie

Zgodnie z obecnym projektem nowelizacji podatnicy będą mogli liczyć na swego rodzaju dofinansowanie zakupu nowych kas fiskalnych, tzn. będą mogli odliczyć od kwoty należnego podatku VAT kwotę równą 90% ceny zakupu (bez podatku) nowej kasy rejestrującej, z zastrzeżeniem, że nie jest to więcej niż 700 zł.

Warto jednak zwrócić uwagę, że z takiej możliwości będą mogli skorzystać wyłącznie podatnicy, którzy zainstalują kasy fiskalne on-line po raz pierwszy (nawet jeśli obowiązek ewidencjonowania obrotu powstał wcześniej).

 

NASZE WSPARCIE:

Pomagamy przedsiębiorcom z branży e-commerce w prowadzeniu ich biznesu, aby rozliczenia podatkowe były bezpieczne, a transakcje możliwie najniżej opodatkowane. Doradzamy tak, żeby osiągnąć zakładane cele i jednocześnie nie ponosić ryzyka podatkowego. W ramach Advicero Tax kierujemy nasze usługi zarówno do polskich firm rozpoczynających lub już prowadzących działalność
w zakresie sprzedaży on-line, jak również do inwestorów zagranicznych, planujących wejście na polski rynek.

Autorzy materiału:

Joanna Skibicka - Menedżer, Doradca podatkowy
jskibicka@advicero.eu

Rafał Wienconek - Konsultant, Doradca podatkowy
rwienconek@advicero.eu

 

Advicero Tax Sp. z o.o.

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, Poland

T: +48 22 378 17 10 E: office@advicero.eu

Zwiń «
20.03.2018

e-Izba i Róża Thun - Posłanka do Parlamentu Europejskiego - organizują Krakowski Dialog Cyfrowy

Krakowski Dialog Cyfrowy to cykl spotkań, których celem jest wymiana idei i bieżących informacji na temat tego, jak kształtuje się legislacja europejska w kontekście e-commerce. Spotkanie dedykowane jest przedsiębiorcom z branży związanej z handlem elektronicznym.  Wydarzenie odbędzie się 5 kwietnia w Pauza in Garden przy ul. Ratajskiej 12 w Krakowie.

Więcej »

Opinie i propozycje przedsiębiorców są podstawą dobrej legislacji europejskiej. Bez nich prawo jest oderwane od rzeczywistości. Zapraszam wszystkich do podzielenia się opiniami i propozycjami związanymi z rozwojem rynku cyfrowego - informuje Róża Thun.

To wydarzenie to dla nas kolejny krok w prowadzeniu dialogu cyfrowego z przedsiębiorcami z branży e-commerce w zakresie rozwoju i pobudzania handlu transgranicznego. W kwestii geoblokowania bardzo aktywnie współpracowaliśmy z Europoseł Różą Thun przygotowując z przedsiębiorcami liczne analizy oraz stanowiska legislacyjne - podkreśla Patrycja Sass - Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Program najbliższego Krakowskiego Dialogu Cyfrowego poświęcony będzie dwóm kluczowym dla przedsiębiorców działających w sektorze cyfrowym zmianom legislacyjnym: zakazie geoblokowania oraz RODO.

Wydarzenie jest bezpłatne. Rejestracja pod adresem mailowym: biuro@eizba.pl

Szczegółowa agenda wydarzenia:

od 10.00 rejestracja, kawa śniadaniowa

Program obejmuje 2 bloki:

 • BLOK I: Jak realizować sprzedaż  transgraniczną uwzględniając geoblokowanie
 • BLOK II: Jak kontynuować biznes uwzględniając zmiany RODO.

10:30 - 10:50 Wprowadzenie:

 • Róża Thun - Posłanka do Parlamentu Europejskiego
 • Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej

BLOK I:

10:50 - 11:10 „Wpływ rozporządzenia w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego na e-handel. Na co trzeba zwrócić uwagę?” - mec. Witold Chomiczewski, pełnomocnik ds. legislacji e-Izby, kancelaria Lubasz i Wspólnicy

11:10 - 12:00  

Panel:  Jak realizować sprzedaż transgraniczną uwzględniając geoblokowanie.  

Moderator: Zbigniew Bartuś, Dziennik Polski

Paneliści:

 • mec. Witold Chomiczewski, pełnomocnik ds. legislacji e-Izby, kancelaria Lubasz i Wspólnicy
 • Wojciech Tomaszewski, dyrektor ds. Marketingu i E-commerce, Answear.com
 • Magdalena Piech, w-ce przewodnicząca Rady e-Izby
 • Michał Nowak, dyrektor Zarządzający, Conrad Electronic

12:00 - 12:20  Przerwa kawowa

BLOK II

12:20 - 13:00: Jak kontynuować biznes uwzględniając zmiany RODO.,mec Agata Kowalska, kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy

 

Zwiń «
20.03.2018

e-Izba i Politechnika Białostocka zapraszają firmy do udziału w projekcie stażowym

W latach 2018-2019  Politechnika Białostocka będzie  realizować projekt stażowy ("e-Manager' - program staży menadżerskich dla kierunku zarządzanie Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej), na który uczelnia dostała  dofinansowanie. W ramach projektu Politechnika będzie wysyłać najlepszych studentów z kierunku zarządzanie na staże w firmach funkcjonujących w obszarze e-gospodarki (i/lub wykorzystujących e-narzędzia).

Więcej »

Obecnie uczelnia przygotowuje bazę firm, które są zainteresowane przyjęciem takich studentów.  Firmy zainteresowane włączeniem się w projekt stażowy zapraszamy do kontaktu z Politechniką.

Co firmy zyskają:

 1. zaangażowanego w pracę pracownika, za którego uczelnia zapłaci (staż trwa 360 h w ciągu 16 tygodni, stażysta otrzyma kwotę 6480 PLN brutto)

 2. uczelnia pokryje koszty opiekuna stażysty z ramienia firmy (za stażystę jest to kwota 1015,20 PLN brutto, maksymalnie opiekun może mieć 10 stażystów)

 3. pokryje koszty badań wstępnych (Państwo określicie, jakie badania ma przejść student przed rozpoczęciem stażu, a my go na takie badania wyślemy i pokryjemy koszty)

 4. uwzględni preferencje firm i studentów, aby jak najlepiej dopasować strony

 5. możliwość dostosowania terminu stażu do potrzeb kadrowych firmy (do planu urlopów, okresów zwiększonej sprzedaży itp., w projekcie przewidziane są  staże w okresie kwiecień-wrzesień)

 6. na staż uczelnia wysyła tylko najlepszych studentów z ostatniego semestru I i II stopnia studiów, więc być może znajdziecie Państwo przyszłego dobrze wykształconego i przeszkolonego przez Was pracownika.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani  taką współpracą to prosimy o kontakt:

Katarzyna Krot

604982055

k.krot@pb.edu.pl

Urszula Widelska

505 044 810

u.widelska@pb.edu.pl

Iwona Piekunko-Mantiuk

507 038 030

i.piekunko@pb.edu.pl

 

Zwiń «
02.03.2018

Poinformuj swoich konsumentów o możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów w Twoim sklepie – praktyczna porada

Jesteś zrzeszony w Izbie Gospodarki Elektronicznej, prowadzisz sklep internetowy i niestety nie jesteś już w stanie rozwiązać problemu bezpośrednio z e-konsumentem? Skorzystaj z mediacjeeizby.pl. Platforma ta powstała z myślą o przedsiębiorcach oraz konsumentach, aby pomóc im w rozwiązywaniu sporów, z którymi nie radzą już sobie w bezpośredniej komunikacji, a jednocześnie nie chcą kierować sporu na drogę sądową. Dzisiaj przygotowaliśmy dla sklepów działających w Izbie Gospodarki Elektronicznej krótki manual jak wprowadzić zapisy o ODR na swoich witrynach. Bądź prokonsumencki i pokaż, że zależy Ci na dobrych relacjach z konsumentami!

Więcej »

1.     Gotowy zapis do regulaminu sklepu:

Zgodnie z dyspozycją rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., a także na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23.09.2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016r., poz. 1823) poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR Izby Gospodarki Elektronicznej: mediacjeeizby.pl. Platforma ODR e-Izby stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozwiązywania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

2.     Gotowy zapis w części zwroty i reklamacje

Jako członek Izby Gospodarki Elektronicznej zachęcamy do korzystania z platformy mediacjeeizby.pl – do prowadzenia pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami będącymi członkami e-Izby. W celu złożenia skargi należy wypełnić elektroniczny formularz skargi dostępny online na platformie mediacjeeizby.pl.

W mediacjach masz wsparcie profesjonalnych mediatorów:

mediatorzy1.jpg

Zwiń «
19.03.2018

Rośnie zainteresowanie niedzielnymi zakupami w internecie

Niedzielne zakupy w sieci cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród Polaków. Z danych serwisu Ceneo.pl wynika, że w drugą niedzielę z zakazem handlu na zakupy w sieci zdecydowało się o ponad 7 % więcej niż w pierwszą, która była 11 marca. Mimo wzrostu sklepy wciąż poszukują skutecznych pomysłów jak namówić Polaków na zakupy w sieci.

Więcej »

Niedziela 19 marca była ostatnią w tym miesiącu, kiedy sklepy obowiązywał zakaz handlu. Podobnie jak przed tygodniem, ruch w galeriach handlowych gdzie czynne były głównie kina i lokale usługowe był mniejszy. Ci którzy niedzielę spędzili na zakupach w sieci, zrobili je  głównie za pomocą smartfonów. Co drugi klient przeglądał oferty korzystając tego urządzenia.

Z danych serwisu Ceneo.pl wynika, że najczęściej robiliśmy zakupy przed południem i wieczorem. Wśród klientów w sieci dominowały głównie kobiety, szczególnie w wieku 25-35 lat.  Patrząc na mapę Polski, podobnie jak w pierwszą niedzielę z zakazem handlu, najwięcej klientów robiących zakupy było kolejno w województwach mazowieckim, śląskim i małopolskim. Co ciekawe najmniej takich osób było w województwach lubuskim, opolskim i świętokrzyskim.

Za wcześnie by mówić o tym, że wprowadzone przepisy przełożyły się na gigantyczne zainteresowanie ofertą sklepów internetowych. Wciąż najwięcej zależy od sezonowości asortymentu i pogody. Największy sukces odniosą te sklepy, które znajdą pomysł jak przyciągnąć uwagę Polaków w niedziele z ograniczonym handlem. – tłumaczyMarcin Łachajczyk dyrektor generalny Ceneo.pl

Wśród produktów, które cieszyły się największym zainteresowaniem znalazły się głównie smartfony i sprzęt elektroniczny. Wielu z nas  kupowało  kosmetyki i odzież. Spośród sezonowego asortymentu dominowały przedmioty do ogrodu
oraz opony samochodowe.


W najbliższą niedzielę 25 marca zakupy zrobimy tak jak dotychczas. W kwietniu sklepy będą otwarte tylko w ostatnią niedzielę, czyli 29 kwietnia.

Ceneo.pl jest drugim co do wielkości serwisem e-commerce w Polsce. Skupia ponad 18000 sklepów
i dostarcza swoim użytkownikom narzędzia, ułatwiające łatwe i szybkie wyszukiwanie produktów oraz korzystnych ofert – optymalnych zarówno pod kątem ceny, jak i szybkości dostawy, kosztów przesyłki oraz bezpieczeństwa transakcji.

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Jankowski
PR Manager
e-mail:
rzecznik@ceneo.pl
tel.mob. +48 513 133 968

Zwiń «
19.03.2018

Stanowisko e-Izby dotyczące projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady „on promoting fairness and transparency in online intermediated trade”

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady „on promoting fairness and transparency in online intermediated trade”, zwany dalej „Projektem”, wprowadza zmiany dotyczące branży e-commerce.Z tego względu Izba Gospodarki Elektronicznej, zwana dalej „E-Izbą”, przedstawia niniejsze stanowisko dotyczące Projektu.

Więcej »

Całe stanowisko znajduję się TUTAJ

Zwiń «
15.03.2018

Agenda e-Izba Tool Day

Zapraszamy 16 kwietnia na e-Izba Tool Day
e-Izba Tool Day to bezpłatne, kameralne spotkania dla przedstawicieli sklepów internetowych, mające na celu przybliżenie innowacyjnych rozwiązań dla biznesu e-commerce.
Więcej »
Podczas 20-minutowej prezentacji, dostawcy usług i nowych technologii będą mieli możliwość pokazania potencjału swojego rozwiązania, technologii, narzędzia lub usług firmy, które ułatwią prowadzenia biznesu.
Spotkanie jest bezpłatne dla przedstawicieli e-sklepów.
 
 
Podczas pierwszego spotkania 16-go kwietnia przedstawione zostaną rozwiązania z obszaru rozwiązań marketingowych oraz e-płatności.
 
 
Agenda spotkania: 

10:00 - 10:15 Rejestracja

10:15 - 10:35- Jacek Kinecki, Dyrektor Marketingu i Sprzedaży, Przelewy24

Innowacja i komfort - rozwiązania płatnicze budujące konwertujący UX

10:35 - 10:55 - Patrycja Kuba, e-Commerce Marketing Manager, Dotpay

Personalizacja – jeden z ważniejszych trendów w 2018 w e-biznesie. Jak spersonalizować ścieżkę płatności i dlaczego zwiększa to ilość konwersji?

10:55 - 11.10- Przerwa

11.10 - 11:30 - Cezary Zbierzchowski, Head of e-commerce, Siemens SimplyLease.

Jak wesprzeć sklepy internetowe w kanale B2B?

Leasing jako forma płatności online.

11:30 - 11:50- Bartosz Witczak, Merchant Account Manager, Tpay

10 rzeczy, które Twój operator płatności może zrobić lepiej, czyli lista najpopularniejszych błędów we wdrożeniach.

12:00 - Zakończenie


Pierwsze spotkanie e-Izba Tool Day odbędzie się 16 kwietnia w Golden Floor Tower,  ul. Chłodna 51  
 
Chęć udziału prosimy zgłaszać pod adres: paulina.wojczynska@eizba.pl
Zwiń «
15.03.2018

e-Izba z nowymi firmami członkowskimi

Do grona firm zrzeszonych w e-Izbie dołączyły firmy AllWINS i Straal

Więcej »

Misja i cele Izby Gospodarki Elektronicznej są bardzo zbieżne z celami ALLWINS. Podobnie jak e-Izba, chcemy wspierać i pomagać w rozwoju polskiej gospodarki cyfrowej, w szczególności przez wspieranie przedsiębiorców poprzez dostarczanie wiedzy (know-how) oraz usług i rozwiązań technologicznych. Działalność e-Izby jest nam dobrze znana z poprzedniej firmy, także członka e-Izby, firmy TIM SA. Mieliśmy okazję i przyjemność wdrażać dla firmy TIM SA jedną z najbardziej zaawansowanych platform B2B w Polsce, a prawdopodobnie i w Europie. Docenioną m.in. nagrodami Izby. Jako nowy członek Izby Gospodarki Elektronicznej deklarujemy gotowość do współpracy, wymiany know-how i wspólne działania na rzecz rozwoju gospodarki cyfrowej w Polsce - podkreśla  dr Artur Milecki, Strateg w ALLWINS.

 

Jako nowy gracz na polskim rynku usług płatniczych mamy przed sobą niełatwe zadanie zbudowania trwałych, dobrych relacji z tutejszym e-biznesem, inwestorami i regulatorami. Chociaż nasze rozwiązania już dziś spotykają się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony sklepów internetowych, twórców aplikacji mobilnych czy dostawców oprogramowania w modelu SaaS, mamy pełną świadomość, że dużo pracy przed nami. Naszą ambicją jest stać się dla polskich firm - w szczególności tych działających w oparciu o transakcje powtarzalne i subskrypcyjne - dostawcą pierwszego wyboru w zakresie usług płatniczych, analitycznych, optymalizacyjnych oraz ochrony przed fraudami. Wierzę, że dołączenie do e-Izby pomoże nam w realizacji tego celu - powiedział Michał Jędraszak, CEO, Straal

O nowych firmach członkowskich e-Izby:

Spółka ALLWINS świadczy usługi technologiczno-doradcze wspierające transformację cyfrową przedsiębiorstw.Naszym celem jest edukacja oraz pomoc przedsiębiorcom w procesie przygotowania i realizacji strategii, której katalizatorem jest technologia. Pomagamy w doborze rozwiązań IT, projektujemy model docelowy organizacji, a przede wszystkim prowadzimy projekty wdrożeniowe systemów wspierających rozwój biznesów naszych Klientów. Jesteśmy zaangażowani w każdy etap od budowy koncepcji, planu, harmonogramu, wdrożenia po efekt końcowy.

Straal jest globalnym dostawcą rozwiązań płatniczych, optymalizacyjnych i ochronnych, stworzonych specjalnie z myślą o innowacyjnym biznesie. Dzięki produktom Straal, przyjmowanie płatności we wszystkich kanałach staje się łatwe, bezpieczne i opłacalne jak nigdy dotąd. System Straal umożliwia przyjmowanie płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych wszystkich wiodących organizacji, w ponad 150 walutach oraz przelewów w modelu SEPA Direct Debit. Siedziba spółki znajduje się w Warszawie.

Zwiń «
15.03.2018

Big Data & AI Congress pod patronatem e-Izby

Najważniejszym know how współczesnego biznesu jest wiedza o tym jakie dane posiadamy, jak je rozumieć oraz jak wykorzystać je biznesowo. Big Data stanowi klucz do sukcesu nowoczesnej firmy i podnoszenia jej konkurencyjności w dynamicznie zmiennym środowisku biznesowym – dlatego też zapraszamy na VIII już edycję Big Data & AI Congress, który odbędzie się 18 – 19 kwietnia 2018 r. w Hotelu Sheraton w Warszawie.

Więcej »

Podczas wiosennej edycji wydarzenia przedstawione zostaną tematy między innymi z zakresu wykorzystania AI w cyberbezpieczeństwie, tajników mechanizmów i narzędzi AI i Machine Learning, wpływu automatyzacji i robotyzacji na rynek pracy i produkcję czy zarządzania tożsamością w erze Internetu.

To strategiczne spotkanie już na stałe wpisało się w biznesowe kalendarze, gromadząc najważniejszych przedstawicieli reprezentujących obszar pomysłu, wiedzy i technologii największych firm krajowych i globalnych wszystkich sektorów biznesu. Jest także doskonałą okazją do nawiązania i zacieśnienia relacji biznesowych dla wszystkich liderów, którzy chcą wyznaczać kierunki rozwoju.

Wśród Prelegentów VII edycji Kongresu znaleźli się, m.in.:

 • Artur  Waliszewski,  Regional Business Director CEE, Google
 • Krzysztof Bajołek, Founder, Answear.com
 • Przemysław Cieszyński, Członek Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Adam  Tychmanowicz, Prezes, Neptis, Współtwórca aplikacji Yanosik
 • Janusz Wróbel, Prezes Zarządu, Neurosoft

Zwieńczeniem pierwszego dnia Kongresu będzie Gala SecureTech & Big Data Night podczas której zostaną rozdane statuetki Big Data Awards. Konkurs skierowany jest do firm i przedsięwzięć, które zarówno poprzez tworzenie narzędzi, jak i ich wdrażanie, w znaczący sposób przyczyniły się do promocji rozwiązań z zakresu zaawansowanej analizy big data, a także sztucznej inteligencji.  Zwycięzcy zostaną wybrani przez niezależna Kapitułę Konkursową w poniższych kategoriach:

 • Polish Big Data & AI
 • AI Innovator
 • Big Data Solution

Nominacje można przesyłać poprzez formularz na stronie: http://bigdatacee.pl/konkurs/

Zapraszamy do zapoznania się z foto i wideorelacją z VII Big Data & AI Congress oraz śledzenia profili w mediach społecznościowych: Facebook, Twitter, LinkedIn.

Zwiń «
08.03.2018

e-Izba partnerem Kongresu Konsumenta 2018

Izba Gospodarki Elektronicznej jest Partnerem Kongresu Konsument 2018, „Kto tworzy cyfrowego konsumenta?”, który odbędzie się 14-15 marca 2018 roku na stadionie PGE Narodowy.

Więcej »

Wydarzenie organizowane jest przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Senacki Zespół ds. Ochrony Konsumentów oraz Federację Konsumentów. W trakcie e-Izba będzie prezentowała m.in. platformę pozasądowego rozwiązywania sporów: mediacjeeizby.pl oraz inne aktywności służące rozwojowi współpracy pomiędzy e-biznesem a konsumentem.

Uczestnicy Kongresu mają do wyboru tematy w trzech sesjach warsztatowych.

Szczegóły dotyczące programu i formularz rejestracji uczestnika dostępny jest na stronie www.kongreskonsument2018.pl

Już dziś zapraszamy do bezpłatnej rejestracji!

 

Zwiń «
08.03.2018

Pierwszy w Polsce raport o bankowości społecznej - pod patronatem e-Izby

Leonardo Hub przy współpracy z Mobile Institute oraz przy wsparciu merytorycznym Izby Gospodarki Elektronicznej przygotował pierwszy w Polsce raport o bankowości społecznej.

Więcej »

Czym jest bankowość społeczna i czego oczekują od niej polscy konsumenci?

korzystajbardziej-newsletter.jpg

Pobierz pierwszy w Polsce raport o Bankowości Społecznej i zobacz, jak wygląda przyszłość bankowości. Mimo tego, że bankowość społeczna to nowe pojęcie, 44% badanych odbiera je bardzo pozytywnie.

Bankowość społeczna najczęściej kojarzy się ze współpracą (32%), zaufaniem (25%) i relacją (18%), a dalej z interakcją, pożyczaniem i wsparciem.

Mimo tego, że większość internautów nie spotkała się wcześniej z terminem „bankowość społeczna”, to w zasadzie bez problemu potrafią oni wskazać, jakie funkcjonalności może taka bankowość oferować. Wykonywanie szybkich przelewów w ramach społeczności (26%), wsparcie lokalnych inicjatyw (22%) oraz wykonywanie przelewów na drobne kwoty (22%) to według Polaków główne funkcje wpisujące się w ideę bankowości społecznej.

W ramach bankowości społecznej Polacy najchętniej sami wykonywaliby szybkie przelewy w obrębie społeczności (22%), przelewy na drobne kwoty (22%), a także skorzystaliby z możliwości dodatkowego zarabiania (22%).

Raport dostępny jest pod linkiem www.korzystajbardziej.pl

Zwiń «
07.03.2018

e-Izba z edukacją RODO w Tarnowie

W ramach kontynuacji działań edukacyjnych przedsiębiorców branży cyfrowej w tym działań lokalnych -  Izba Gospodarki Elektronicznej wspólnie z miastem Tarnów organizuje konferencję z zakresu nowych wyzwań dla przedsiębiorców w zakresie RODO. 

Więcej »

Nowe przepisy przyjęte zostały w formie rozporządzenia, co oznacza bezpośrednie stosowanie przepisów przez wszystkich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej. RODO wejdzie w życie bez konieczności implementacji polską ustawą. Wszystko w celu ujednolicenia zasad ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Rozporządzenie to największa zmiana w podejściu do ochrony danych osobowych od dwudziestu lat. RODO wprowadza wiele nowości które zaprezentowane zostaną w Krakowie przez mecenas Magdalenę Golonka oraz Annę Łanoszkę z kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy.

Agenda: ​​​​RODO – NOWE WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

 1. RODO – podstawa prawna i cele rozporządzenia
 2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy rozporządzenia – administrator, współadministrator, procesor , subprocesor
 3. Obowiązki administratora danych
 4. Zasady przetwarzania danych
 5. Zgoda i inne podstawy przetwarzania danych
 6. Obowiązki informacyjne
 7. Skuteczność dotychczasowych zgód
 8. Prawa osoby, której dane są przetwarzane
 9. Dokumentacja ochrony danych osobowych
 10. Naruszenie ochrony danych, zgłoszenie naruszenia danych osobowych


BIO MAGDALENA GOLONKA​

_IMG_maąe_black (1).jpg

Radca prawny Magdalena Golonka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2006 ukończyła Columbus School of Law The Catholic University of America - Szkołę Międzynarodowego Prawa Gospodarczego i Handlowego. Od 2007 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, gdzie została wpisana na listę radców prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w krakowskich kancelariach prawnych, a także pełniąc funkcje reprezentacyjne w działach prawnych spółek kapitałowych.

Mecenas Magdalena Golonka jest autorką licznych publikacji, prowadzi szkolenia prawne dla przedsiębiorców. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie ochrony danych osobowych, a także e-commerce, Dla klientów świadczy usługi doradztwa, w szczególności w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej, bierze udział w negocjowaniu istotnych umów, a także przeprowadzaniu i koordynowaniu procesów due diligence międzynarodowych podmiotów.

BIO ANNA ŁANOSZKA ​

Zdjęcie Łanoszka Anna.jpg

Anna Łanoszka - aplikantka II roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w krakowskich kancelariach, organizacjach pozarządowych, jak również samorządowej instytucji kultury. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i ochronie danych osobowych.

Zwiń «